Rentgenologická vyšetření

       - snímkování skeletu, hrudníku, břicha pro stanovení či upřesnění diagnózy,

       - kontrastní rentgenologická diagnostika.

Snímkování skeletu, hrudníku, břicha pro stanovení či upřesnění diagnózy

Sonografická vyšetření

       - vyšetření jater a žlučového měchýře,

       - vyšetření sleziny,

       - vyšetření močového měchýře a ledvin,

       - vyšetření prostaty,

       - gynekologická vyšetření, nemoci dělohy, stanovení gravidity,

       - ultrasonograficky kontrolované bioptické odběry tkání a tělních tekutin.

Odběry vzorků pro laboratorní vyšetření

       - tenkojehelné biopsie (převážně pro onkologická vyšetření),

       - chirurgický odběr bioptátů pro histopatologická vyšetření,

       - sonograficky kontrolovaný sterilní odběr moče (cystocentéza),

       - cévkování,

       - odběry vzorků pro následná vyšetření ve specializovaných laboratořích.

Biochemická analýza moče a krve

       - hodnocení diagnostickými proužky (9 parametrů),

       - měření hustoty refraktometrem.

Hematologická vyšetření

       - vyšetření na biochemickém analyzátoru (22 parametrů),

       - vyšetření na hematologickém analyzátoru (stanovení počtu bílých a červených krvinek, hematokritu, diferenciální rozpočet bílých

         krvinek, stanovení obsahu hemoglobinu, stanovení počtu krevních destiček, stanovení objemu červených krvinek),

       - mikroskopická vyšetření barvených krevních nátěrů,

       - odesílání odebraných vzorků krve pro speciální vyšetření do smluvních laboratoří.

Mikroskopická vyšetření

       - hodnocení močového sedimentu, cytologická diagnostika nádorů v močopohlavním aparátu (barvené preparáty),

       - diagnostika bioptických preparátů,

       - cytologické vyšetření výtěrů z pochvy pro stanovení optimální doby pro připuštění fen,

       - cytologické vyšetření výtěrů z uší, pochvy, předkožkového vaku apod.,

       - vyšetření kožních seškrabů,

       - vyšetření chlupů,

       - vyšetření otiskových a kompresních preparátů,

       - cytologické vyšetření obsahu zánětlivých výpotků z kloubů, abscesů, hematomů, šlachových burz, plicní a břišní dutiny, výtěrů

         dýchacího ústrojí.